Is mijn land verpacht of is het vrij?

Hoe bepaalt u of uw land al dan niet onder een pachtovereenkomst valt? Hoe kunt u voorkomen dat u met een toekomstige pachter in een pachtovereenkomst verwikkeld raakt?